Koosolekud, ümarlauad, kohtumised, peod

Üldkoosolek 28. oktoobril 2017

Ootame Teid üldkoosolekule, mis toimub 28. oktoobril kl 14.00 uutes ruumides (Tehase 16).

Päevakord

  1. Ülevaade üldkoosolekutevahelisel ajal toimunust
  2. Ülevaade pakutavatest teenustest ja juhatuse tööst
  3. Kuidas edasi (arengu- ja tegevuskava täitmine)
  4. Lähema aja sündmused
  5. Jooksvad küsimused

Osalemisest või mitteosalemisest palume teatada. Neilt, kes mingil põhjusel tulla ei saa, ootame volitusi.

Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulijatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume sellest teada anda ja nimetada ka kulusumma.

SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 20.10. 2017 kell 17.00.

 

Meie logo

Kutsume appi kolima

Tere Käpikud!

See sügis tuleb meile teisiti. Ehk olete kuulnud või lugenud, et kolime vanadest ruumidest uutesse, mis asuvad aadressil Tehase 16.
Uued ruumid ei asu küll vanadest ruumidest kaugel – kõigest üle tänava – aga asjad tuleb sinna ikkagi mingil viisil toimetada. Selleks kutsume kõiki Händikäpa liikmeid ja sõpru meile appi kolima.

Talgupäev algab 01.10.2017 Tähe 101 kell 12.00.
Igasugume abi on teretulnud! Andke palun teada, kes saab (ise või keegi oma tutvusringkonnast) appi tulla, vajame  trelliga meest.
Ootame aktiivset tagasisidet – list@handikapp.ee või meie telefonidel:+372 7348328, +372 53232667

 

Täname Serve the City, TransferWise We Care projekti vabatahtlikke abi eest

Mõne nädala eest helistatati meile kontorisse firmast  TransferWise  ja küsisid, kuidas saavad nemad Händikäppa aidata! Juhatus otsustas, et kontor on veidi räämas ja vajab veidi värskendust.

Laupäeval , 03.06.2017 vallutasid meie kontori umbes 25 vabatahtlikku firmast  TransferWise, kes projekti We Care raames koristasid  ära meie kontori, tualeti ja värvisid üle kaldtee.

Tulin laupäeval kontorisse ja tegime Tõnu,  Eda-Reeda ja tubli isikliku abistaja, Mirjamiga, algust suurele talgupäevale.  Jõudsime vaevu vaibad välja  viia, kui kontori täitsid eesti ja inglise keeles sädistavad rõõmsad inimesed,kes asusid kontorit ja  tualetti pesema-koristama. Üks osa rahvast pesi  aknaid,teine osa värvis üle kaldtee. Mina püüdsin pabereid/raamatuid sorteerida. 
Töö käis naeru ja rõõmsa jutu saatel ja sai kiirelt tehtud. 

MTÜ Händikäpp tänab abi eest kontori korrastamisel  Serve the City, TransferWise We Care projekt vabatahtlikke!

Artikli autor Margit Rosental-Tustit

Meie logo

MTÜ Händikäpp üldkoosolek 13.mail 2017

Ootame Teid üldkoosolekule, mis toimub 13. mai kl 14.00 Tähe 101 saalis.

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku rakendamine
2. Majandusaasta aruande, revisjoniakti kuulamine ja kinnitamine
3 MTÜ Händikäpp tegevuskava täitmine.  Arutelu
4. Suvesündmused
5. Muud küsimused

 

Osalemisest või mitteosalemisest palun teatada anda. Kui te mingil põhjusel tulla ei saa, siis ootame volitusi. 
Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulijatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume teatada sellest koos kulusummaga.

SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 04.05.2017 kl. 17.00.

 

Lisateave ja ettepanekud 53232667, 53476015(Ave) ja list@handikapp.ee

Meie logo

Loodusmuuseumi külastus

Händikäpp korraldab taas Tartu Loodusmuuseumi külastuse 22.03.2017 kell 12:30. Giid on Sergei Põlme 

Transpordi soov palun edastada list@handikapp.ee

Händikäpa uusaastapidu

Uusaastapidu toimub 6.jaanuaril 2017 Aparaaditehase majas, alustame ekskursiooniga majas (trükimuuseum, disaini töötoad jne., vt. www.aparaaditehas.ee), järgneb õhtusöök Aparaadirestos. Osavõtust palun teatada 19.12.2016 Kairele kaire@handikapp.ee või telefonil 55539400

Meie logo

Loodusmuuseumi külastus

Head sõbrad, nagu üldkoosolekul kokku lepisime 14.detsembril kell 15.00 külastame  Tartu  Loodusmuuseumi. Meid võtab vastu seal Sergei  Põlme. 

Täpsem info: list@handikapp.ee, 53887438 (Margus). Transpordi soovist palun teatada hiljemalt 12.12.2016 kell  12.00. Avele ave@handikapp.ee, tel. 53232667

Sügisene Üldkoosolek 2016

Ootame Teid üldkoosolekule, mis toimub:

03.12.16 kell 14.00,Tähe 101

 

1. Ülevaade IA-teenuse pakkumisest
2. Arengukava täitmine
3. Planeeritavad sündmused
4. MTÜ Händikäpp tunnuslausest
5. Jooksvad küsimused.

Osalemisest või mitteosalemisest palun teatada anda. Kui te mingil põhjusel tulla ei saa, siis ootame volitusi. Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulejatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume teatada sellest koos kulusummaga.
SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 25.11.16 kl. 15.00.

Lisateave ja ettepanekud 53232667, 53476015(Ave) ja list@handikapp.ee

Kohtumiseni,

Händikäpa juhatus

IAT koolituse teade

KUTSE

Isikliku abistaja teenus

Koolitus Tartu linna isikliku abistaja teenuse klientidele ja isiklikele abistajatele

23.11. 2016 Tähtvere päevakeskus, Veski 35, Tartu

Päevakava

14:00 Avamine
14:15 Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu
14:45 Isikliku abistaja teenus Tartus – hetkeseis ja tulevik
15:15 Kohvipaus
15:30 Isikliku abistaja teenuse praktiline korraldus – töötajate leidmine, lepingu- ja aruandevormide täitmine
16:15 Arutelu isikliku abistaja teenuse kvaliteedi parandamisest
16:50 Lõpetamine

Koolituse viivad läbi MTÜ Händikäpp isikliku abistaja teenuse pakkujad ja Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialistid

Koolitus on osavõtjatele tasuta, läbiviimist toetab MTÜ Händikäpp ja Tartu LV. Vajadusel korraldatakse eritransport.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

Osavõtust ja eritranspordi soovist teatamine hiljemalt 15.11.16.

Info ja registreerimine iat@handikapp.ee või 53232667

Meeldivat koostööd,


Margit Rosental-Tustit
isikliku abistaja teenuse koordinaator
MTÜ Händikäpp
Tähe 101, Tartu
iat@handikapp.ee

Meie logo

Juhatus koosolek 03.11.2016

03.11.2016 juhatuse koosolek kl.16.00, Tähe 101 kontoris

1. Eelmiste juhatuse koosoleku otsuste täitmine ja protokolli kinnitamine
2. Ülevaade IA-teenuse pakkumisest ja ühenduse rahalisest seisust
3. Arengukava täitmine
4. Üldkoosoleku korraldamine
5. HMN projekt
6. Jooksvad küsimused. Järgmise juhatuse koosoleku aja kokkuleppimine

Juhatus jätab endale õiguse muuta päevakorda