Uue aasta IAT teenusest ning detsembrikuu aruannete saatmisest

Tere, head kliendid!

Meile on olnud suur rõõm teiega selgi aastal koostööd  teha!

Paljud Teist on juba  pikemat aega uurinud, kuidas teenuse pakkumine uuel aastal toimub. Händikäpp tegi hankepakkumise ja ootame Tartu LV’lt hankelepingut. Kohe, kui see allkirjastatud, anname teada, kuidas uusi käsunduslepinguid sõlmida ja millised uuendused toimuvad.

Detsembrikuu  aruandeid ootame  MITTE HILJEM KUI 30.12.21 KELL 15.00.

Loomulikult võite alati selle varem saata/tuua.

Meie  kontor on  detsembris avatud:

23.12.21 kl.10.15-15.00

27.12.21 kl.10.15-17.00

28.12.21 kl.10.15-17.00

30.12.21 kl.10.15-15.00

31.12.21 oleme suletud.

 

Tuletan  meelde, et palun kontrollige oma tundide jääki. Vastavalt Tartu LV korraldusele , ei tasustata hoolekande komisjoni poolt määratud kuu tundide arvu ületavaid tunde. Kui olete aasta jooksul varem kuuks ette  nähtud teenuse mahtu ületanud, kontrollige palun, mis mahus saate detsembris teenust kasutada. Vajadusel saate esitada avalduse lepingute  muutmiseks määratud tundide piires.

Kui Teil on küsimusi, kirjutage või helistage kindlasti.

Ilusat jõuluaega!

Margit Rosental-Tustit

isikliku abistaja teenuse koordinaator

2022. aasta IAT teenus ja novembrikuu aruanded

Head kliendid!

Loodan,et olete terved ja jõuluootus poeb hinge.

Anname teada, et novembris-detsembris isikliku abistaja teenuse osutamiseks eraldas Tartu LV lisaeelarvest Händikäpale lisaraha. Endiselt kehtib reegel, et klient ei tohi kuu lõikes eraldatud teenustunde ületada. Kui kellelgi tekib selleks vajadus, tuleb piirkonna sotsiaaltöötajaga ühendust võtta.

MTÜ Händikäpp esitas ka hankepakkumise isikliku abistaja teenuse osutamiseks 2022.aastal. Kas ja mis tingimustel teenust uuel aastal pakume, peaks selguma lähiajal. Meie loodame väga koostööd Teiega jätkata.

Novembrikuu aruandeid ootame mitte hiljem kui teisipäeval,30.11.21,kl.17.00. Kui te mingil põhjusel 30.11.21 aruandeid saata/tuua ei saa, tehke seda palun kindlasti varem. Kontor on avatud:

23.11.21 kuni kl.17
25.11.21 kl.10.15 kuni kl.17
29.11.21 kl.10.15 kuni kl.17
30.11.21 kl.10.15 kuni kl.17

Meili teel saate aruandeid saata kuni 30.11.21 kl.17.

Praegu viiakse Händikäpas läbi ka riskihindamist. Meie kontoritöötajate töötingimusi on juba hinnatud. Mõned kliendid ja isiklikud abistajad on analüüsi raames näidanud, kuidas töö päriselt käib. Lähinädalatel saadame isiklikele abistajatele küsimustiku, mille palume kindlasti täita. Usume, et see aitab meil seda teenust paremaks muuta.

Kui teil on küsimusi, ettepanekuid, rõõme, muresid, mis teenust puudutavad, kirjutage-helistage kindlasti.

Ilusat I adventi!

Aruande-valimiskoosolek toimub 15.08.2020.

Head Käpikud!

Ootame Teid kõiki aruandeaasta – valimiskoosolekule 15.08.2020 kl.11.00
Hindreku turismitallu, Järvamaal.
Transport tallu ja tagasi on organiseerimisel. Bussi saabumise aja Teie kodusele aadressile teatame, hiljemalt 13.08.2020 tööpäeva jooksul.
Nagu talu pererahvas oma tutvustuseks on öelnud, et rahulik keskkond looduskaunis külas koos mugava majutuse ja maitsva toitlustusega on soodne pinnas lennukatele ideedele.
Loodame siis, et ideid tuleb ja meil on koos hea olla ning pärast tööd saame mõnusalt loodudes aega veeta.
Pärast üldkoosolekut toimuval koolitusel osalemine, ei ole kohustuslik.
Need kes koolitusel osaleda ei soovi, saavad lihtsalt olla looduses.

Sündmuse osavõtumaks on 15 eurot (kes osalevad koolitusel)
Sündmuse osavõtumaks on 10 eurot (kes ei osale koolitusel)
Lapsed 5 eurot
Isiklikele abistajatele on sündmus tasuta (kulud katab Händikäpp)

Päevakava (kellaajad võivad muutuda)
KL. 11.00 Saabumine
KL. 11.15 Aruandeaasta – valimiskoosolek
KL. 12.45 Lõuna
KL. 14.00 Aruandeaasta – valimiskoosolek jätkub
KL. 15.00 -16.00 Koolitus
KL. 16.30 Lahkume

Üldkoosoleku päevakord:
1. Koosoleku rakendamine
2. Majandusaasta aruande ja revisjoniakti kuulamine ja kinnitamine
3. Uue juhatuse liikmekandidaatide esitamine. Uue juhatuse valimine
4. Revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide esitamine ja valimine
5. Lähema aja sündmused
6. Jooksvad küsimused

Palun registreerida üldkoosolekule (k.a. loodusmatk) hiljemalt 07.08.2020 tööpäeva jooksul. Kui keegi liikmetest mingil põhjusel sündmusel osaleda ei saa, siis andke palun põhjusest meile kindlasti varem teada. Kui tegemist on probleemiga milles saame aidata, siis anname oma parima, et olukord laheneks.

Palun neid kes tulla ei saa, saata volitus hiljemalt 13.08.2020 kl. 16.00. Eelnevalt tuleb kindlasti volitatavaga kokku leppida.

Jätkame traditsiooni ja saame ka sel suvel kokku – hoolimata kõigest.

Kohtumiseni!
Juhatuse nimel,

Ave Jaakson

Kevade vastuvõtt Händikäpas

Seoses eriolukorraga jääb ära!

Teave kontori lahtioleku aegadest veebruaris 2020

Head kliendid!

TEISIPÄEVAL, 25.2.20, kl.10.15-17

NELJAPÄEVAL, 27.2.20, kl.11.30-18

REEDEL, 28.2.20, kl.10.15-18 NB! Aruandeid võtame vastu KUNI kl.17.00.

Seega,on veebruarikuu aruandepäev reede, 28.2.20. Kui Teil ei ole võimalik 28.2.20 enne kl.17 aruannet saata/tuua, TEHKE SEDA PALUN MÕNEL EELNEVAL PÄEVAL NIMETATUTEST.

Kui on küsimusi võtke kindlasti ühendust ja leiame lahenduse.
Meie  tel. +372 53232667
E-post: iat@handikapp.ee

Meie logo

Üldkoosoleku kutse 15.02.2020

Tere Käpikud!

Ootame Teid MTÜ Händikäpp üldkoosolekule 15.02.2020 kl 14.00, mis toimub aadressil: Teguri 26b, Tartu.

Päevakord:

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Isikliku abistaja teenuse osutamisest
 3. Tegevuskava 2020-2021
 4. Ülevaade õigusalasest projektist
 5. Aruande-valimiskoosoleku ettevalmistamisest
 6. Jooksvad küsimused
  Üllatuskülaline :).

Osalemisest või mitteosalemisest palun teada anda. Kui Te mingil põhjusel tulla ei saa, siis palun saata allkirjastatud volitus.

Andke ka teada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires.

Kaugemalt tulijatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, saatke palun juhatusele e-mail kus on kirjas transpordile kuluv summa mille kompeseerimist vajate.

SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 10.02.2020 kl. 17.00.

Lisateave ja ettepanekud 53232667, 53476015(Ave) ja list@handikapp.ee

 

Meie logo

Sügisene üldkoosoleku kutse 2019

Kutsume Teid kõiki osalema, kaasa mõtlema ja arutlema MTÜ Händikäpp sügisesele üldkoosolekule, mis toimub 16.11.2019. Kl.14.00-17.00 aadressil: Teguri 26b, Tartus.

  Üldkoosoleku päevakord:

 1. Isikliku abistaja teenuse osutamisest
 2. Tantsuetenduse korraldamisest (mõttetalgud)
 3. Transporditeenusest (arutelu invatakso teenusest, ühistranspordist)
 4. Jooksvad küsimused

Oma transpordisoovist (Tartu piires) palume teada anda hiljemalt 12.11.2019 tööpäeva jooksul.

Palume üldkoosolekul osalemisest teada anda hiljemalt 14.11.tööpäeva jooksul list@handikapp.ee .

Nendel kes tulla ei saa, palun saata allkirjastatud volitus ja muidugi tuleks enne volitatava käest küsida kas ta osaleb koosolekul ja kas ta on nõus Teid esindama. 

Olete kõik väga oodatud.

Kohtumiseni,

MTÜ Händikäpp juhatus

Lisainfo õigusalase kaitse kohta

Head, puudega inimesed ja nende lähedased!

MTÜ Händikäpp üks põhieesmärkidest on puudega inimeste õiguste eest seismine ja vajadusel sekkumine.

Puutepunkt ja puudega inimeste ühingud on juba mitu aastat otsinud projektitoetust, et saaks aidata puudega inimestel ja nende lähedastel minna kohtusse, kui riik või kohalikud omavalitsused on jätnud nad vajalike sotsiaalteenusteta. Nüüd on see toetus meil olemas.

Seni on kohtusse pöördujaid olnud väga vähe, sest kohtule dokumente kirjutada on keeruline ja juristi palkamine on väga kallis. Sotsiaalhoolekande seadusega on sätestatud kohalikule omavalitsusele kohustuse osutada kolmeteistkümmet sotsiaalteenust. Projekti raames aidatakse sotsiaalteenuste tagamisel nende teenustega, mis on suunatud puudega inimestele või nende lähedastele.

Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad teenused on:

 1. Koduteenus (kodused toimingud)
 2. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
 3. Täisealise isiku hooldus
 4. Sotsiaaltransporditeenus
 5. Eluruumi tagamise teenus (sotsiaalkorter)
 6. Isikliku abistaja teenus
 7. Tugiisikuteenus
 8. Lapsehoiuteenus
 9. Viipekeele- ja kirjutustõlgi teenus
 10. Kodukohandamine

Lisaks osutab puudega inimestele erinevaid teenuseid riik läbi sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa. Pakutavad teenused või muu abi peavad olema tõhusad ja lahendama inimese probleeme nii, et puudega inimene ja tema pereliikmed saaksid elada võimalikult iseseisvat elu.

Kui inimene on püüdnud endale või oma lähedasele vajalikku tuge taotleda, aga pole seda saanud, kuigi seaduste järgi on tal sellele õigus, siis tulebki järgmise sammuna kohtu poole pöörduda.

Inimesi, kes on sotsiaalsüsteemiga suheldes kimpu jäänud, palutakse võtta ühendust Händikäpa juhatuse esimehe Ave Jaaksoniga, kes aitab välja selgitada, kas juhtumiga on tegeletud nii palju, et ainsaks lahenduseks on kohtutee ettevõtmine.

Vajadusel saab inimene abi ja nõustamist ka täiendava taotlemise või vaide esitamiseks, sealt edasi võtab töö üle juba advokaat.  Kõik kohtuga seotud kulutused tasub inimese eest MTÜ Händikäpp. Kohtukulusid ei kaeta, kui klient pöördub otse projektis osaleva advokaadibüroo poole mingites muudes küsimustes, kui oli algne kaasus. Kohtuprotsessiga seonduvatest asjaoludest saate tuge projekti nõustajalt.

Eesmärgiks on projekti raames saada lahendused erinevate teenustega seotud juhtumitele. Seetõttu jätab Händikäpp endale õiguse teha sooviavalduste hulgas valik, kui kohtusse minna soovijaid on rohkem.

Võtke ühendust!

Ave Jaakson,
MTÜ Händikäpp juhatuse esimees,
e-post: ave@handikapp.ee
või helistades tel 734 8328, E–N, kell 10:00–18:00.

100 000 eurot, et kohtus õigust nõuda!

Antud artikkel on ilmunud ajakirjas Puutepunkt nr 74/2019   
Autor: Tiina Kangro

Puutepunkt ja puuetega inimeste ühingud on juba mitu aastat otsinud projektitoetust, et saaks aidata puudega inimestel ja nende hooldajatel minna kohtusse, kui riik või KOV-id on jätnud nad normaalseks igapäevaeluks vajalike sotsiaalteenusteta.
Sotsiaalhoolekande seadusega on sätestatud kohalikule omavalitsusele kohustuse osutada kolmeteistkümmet sotsiaalteenust. Lisaks osutavad puudega inimestele erinevaid teenuseid ka riik (sotsiaalkindlustusameti kaudu) ja töötukassa. Pakutavad teenused või muu abi peavad olema tõhusad ja lahendama inimese probleemi nii, et tema ja ta pere saaksid elada normaalselt. Nagu kõik teame, siis tihtipeale see nii ei ole.
Kui inimene on püüdunud endale või oma hooldatavale vajalikku tuge taotleda, aga pole seda saanud, kuigi seaduste järgi peaks tal sellele õigus olema, tasubki kaaluda kohtu poole pöördumist. Kohtulahendid hakkavad muutma meie „ujuvat“ sotsiaalsüsteemi selgemaks. Seni on kohtusse pöördujaid olnud väga vähe, sest kohtule dokumente kirjutada on keeruline ja juristi palkamine on kulukas. Nüüd on raha ja ka nõustajad olemas.
Aasta jooksul plaanitakse viia vähemalt kümme juhtumit kohtusse. Inimesi, kes on sotsiaalsüsteemiga suheldes kimpu jäänud, palutakse võtta ühendust Händikäpa juhatuse esimehe Ave Jaaksoniga. Seejärel aitab koordinaator välja selgitada, kas juhtumiga on tegeletud nii palju, et ainsaks lahenduseks on kohtutee ettevõtmine. Vajadusel saab inimene abi ja nõustamist ka täiendava taotlemise või vaide esitamiseks, sealt edasi võtab töö üle juba advokaat kohtusse pöördumisega seotud küsimustes. Kõik kohtuga seotud kulutused tasub inimese eest MTÜ Händikäpp.
Eesmärgiks on projekti raames saada lahendused erinevate teenustega seotud juhtumitele. Seetõttu jätab Händikäpp endale õiguse teha sooviavalduste hulgas valik, kui kohtusse minna soovijaid on rohkem.
Puutepunktide toimetus

Lisainfo siit

Võtke ühendust 
Ave Jaakson,
Õigusalase projekti koordinaator, MTÜ Händikäpp juhatuse esimees,
Tel 7348328, 53232667
E-post ave@handikapp.ee


MTÜ Händikäpp sai puuetega inimeste ühingute ühisprojekti läbiviimiseks Vabariigi Valitsuselt tegevustoetuse riigikogu liikme Tiina Kangro poolt selleks otstarbeks suunatud fraktsioonitoetusena.

Meie logo

Aruande-valimiskoosolek 26.05.2018 kl.14.00

Kevad on käes ja seega ootame Teid kõiki MTÜ Händikäpp aruande – valimiskoosolekule 26.05.2018 kl 14.00, Tehase 16. Tartus

Päevakord:

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Majandusaasta aruande kuulamine ja kinnitamine
 3. Revisjonikomisjoni hinnang juhatuse tööle,
 4. Uue juhatuse liikmekandidaatide esitamine. Uue juhatuse valimine
 5. Revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide esitamine ja valimine 
 6. Arengukava 2016-2021
 7. Ülevaade üldkoosolekute vahelisest perioodist.
 8. Lähema aja sündmused
 9. Jooksvad küsimused

 

Osalemisest või mitteosalemisest palun teatada anda. Kui te mingil põhjusel tulla ei saa, siis ootame volitusi.

Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires.

Kaugemalt tulijatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume teatada sellest koos kulusummaga.

SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 18.05. 2018 kl 17.00.

Volitusi ootame 24.05.2018 kl 0.00 list@handikapp.ee

Lisateave ja ettepanekud 53232667, 53476015(Ave) ja list@handikapp.ee

Skype ühendust seekord pole võimalik teostada tehniliste ressurside tõttu!

Ja mõelge palun positiivselt ka uude juhatusse kuulumise osas. Asi pole üldse nii hull, et peaks siin hirmsalt tööd rabama:). Kõike saab vastavalt võimetele läbi mõelda ja kokku leppida.

 

Kohtumiseni,

Juhatus