MTÜ Händikäpp üldkoosolek valis 15.augustil 2020 juhatuse liikmeteks:

Monika Siruli – juhatuse esimees
Ave Jaakson
Margit Rosental-Tustit
Ülle Valvar

MTÜ Händikäpp revisjonikomisjon:

Jelena  Pipper
Tõnu Tustit

Juhatus ja revisjon on määratud täitma oma kohustusi 2022. aasta MTÜ Händkäpp aruande-valimiskoosolekuni.