ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

MTÜ Händikäpp korraldab  koostöös Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonn isikliku abistaja teenust alates 1999.a.

Ajavahemikul 01.01.-31.12.2023 on teenuse pakkumise aluseks hankeleping nr 22-4496.

Isikliku abistaja  töö on abistada liikumis- või nägemispuudega inimest lähtuvalt tema puudest tingitud erivajadustest ja tööjuhistest igapäevastes toimingutes. Näiteks  liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, igapäevaste majapidamistoimingute teostamisel jne.

Kõiki toiminguid teeb isiklik abistaja koostöös kliendiga ning vastavalt kliendilt saadud juhistele.

Näiteks:

  • Loeb nägemispuudega inimesele raamatut, dokumente vm ette
  • Aitab ratastooli kasutaval inimesel liikuda ratastoolis ja vajadusel ümber istuda
  • Abistab puudega inimesel kaupluses kaubaga tutvuda, korvi asetada
  • Aitab liikumispuudega inimest pesemisel, riietumisel, korrastamisel
  • On puudega inimesega tööl  kaasa, aidates kirjutamisel, dokumentide käsitsemisel
  • Abistab puudega inimest kodustes toimingutes nt söögi valmistamisel, koristamisel

Hooldustöötaja

Tugiisik

Pereliige

Hooldaja

Rõõmsameelne ja tolerantne,

Kohusetundlik ja usaldusväärne, 

Kellaaegade ja kokkulepete osas täpne

Valmis mõningaseks füüsiliseks koormuseks

Kui oled huvitatud, võta ühendust iat@handikapp.ee või 53232667.

Kutsume Su töövestlusele, kus tutvustame tööd ja selgitame välja, kas isikliku abistaja töö Sulle sobib ja milline võiks olla potentsiaalne klient.

Järgneb proovipäev juba konkreetse inimese juures, kes selgitab lähemalt just oma puudest lähtuvat abivajadust. Vastastikusel sobivusel sõlmitakse käsundusleping.

Toimub käsunduslepingu alusel, mille osapoolteks on käsundiandja (MTÜ Händikäpp), käsundisaaja (isiklik abistaja) ja klient (puudega inimene).

Töötasu 5,22 € tunnis. Töötada saab nii täiskohaga kui osalise koormusega. Osalise koormusega töö võib olla sobilik teise töö või õpingute kõrvalt.

Suurema koormuse korral (2023 a vähemalt 126 töötundi kuus),  saab ravikindlustuse.

Töö on rutiinivabam kui mõni teine nii ajalises kui sisulises mõttes.

Lisaks annab töö tunde, et oled olnud kasulik ja teinud midagi head.

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUST PUUDUTAVAD DOKUMENDID


MTÜ HÄNDIKÄPP KONTOR, Teguri 26b, Tartu ON AVATUD:

Esmaspäeviti kl.10.15-17

Teisipäeviti kl.10.15-17

Neljapäeviti kl.10.15-17

Kuu esimesel tööpäeval (aruannete päeval) kl.10.15 -17.30 (kui pole teatatud muudatustest)

Rohkem infot:

MTÜ Händikäpp

Teguri 26b, Tartu

Teenuse koordinaator:

Margit Rosental-Tustit

iat@handikapp.ee

Tel. 53232667

Teenuse raamatupidaja

Ave Jaakson

iat@handikapp.ee