Üldkoosolek 28. oktoobril 2017

Ootame Teid üldkoosolekule, mis toimub 28. oktoobril kl 14.00 uutes ruumides (Tehase 16).

Päevakord

  1. Ülevaade üldkoosolekutevahelisel ajal toimunust
  2. Ülevaade pakutavatest teenustest ja juhatuse tööst
  3. Kuidas edasi (arengu- ja tegevuskava täitmine)
  4. Lähema aja sündmused
  5. Jooksvad küsimused

Osalemisest või mitteosalemisest palume teatada. Neilt, kes mingil põhjusel tulla ei saa, ootame volitusi.

Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulijatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume sellest teada anda ja nimetada ka kulusumma.

SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 20.10. 2017 kell 17.00.