Koosolekud, ümarlauad, kohtumised, peod

Meie logo

Dorpat Tervise ühiskülastus

25. jaanuaril teeme ühisülevaatuse Dorpat Tervise jõusaalile. Triin, kes on   sündmuse korraldaja  soovib teada, kes soovivad ühineda.

Kui kellaaeg täpsustatud on, saame transpordi osas kokku leppida. Teatage e-mailile triinfr@gmail.com

Meie logo

Üldkoosoleku kutse

Head  Käpikud!

Südasügis on kätte jõudnud ja aeg koos plaane teha. Seekord otsustasime kutsuda üldkoosoleku kokku hoopis kesknädalal. Seega, ootame Teid kõiki

MTÜ Händikäpp üldkoosolekul

KOLMAPÄEVAL,5.12.18,kl.17.30.

Tehase 16. 

Päevakord

1.Ülevaade eelmise üldkoosoleku otsuste täitmisest  –  10 min

2.Isikliku abistaja teenus. Pakkumine,hankest,arendamine – 20  min

3.Uusaasta pidu –  10 min

4.Händikäpp 25 – 10 min

5.Õigustealane projekt – 10 min

6.jooksvad küsimised – 10 min

Palun teatage osalemisest/mitteosalemisest list@handikapp.ee HILJEMALT 26.11.18 kl.20. Tartu piires korraldame kohandatud transpordi.Vajadusest teatage HILJEMALT 26.11.18. Kui väljaspoolt Tartut tulijail ei õnnestu oma vallast toetust saada,teatage meile palun oma kulu registreerumisel ja juhatus püüab aidata.

 

 

Kohtumiseni!

Meie logo

Õigus olla kodanik – Pressiteade

MTÜ Händikäpp korraldab 26.10.2018 Eesti Rahva Muuseumis Aliise Moora auditooriumis koolituse Õigus olla kodanik. Koolitusele on oodatud puudega inimesed, nende lähedased, erivajadustega inimestega tegelevad spetsialistid ja huvilised.

Koolitusel räägitakse eluliste näidete põhjal, kuidas on puudega inimestele tagatud inimõigused ja iseseisvaks toimetulekuks vajalikud toetavad teenused. Samuti antakse juhtnööre, mida teha olukorras, kui tundub,et õigused pole tagatud.

Puude tõttu palju abi vajavad inimesed saavad edukalt iseseisvalt elada, õppida, töötada. Selleks on vaja sobilikke abivahendeid ja õigeid ning hästitoimivaid sotsiaalteenuseid. Paraku ei jõua vajalik abi sageli sihtrühmani, sest seadusandluse muudatustes on keeruline orienteeruda. Seetõttu pöördub MTÜ Händikäpp poole tihti inimesi, kes ei saa vajalike teenuseid ja seetõttu pole neil võimalik osaleda kõikides eluvaldkondades. Enamasti ei osata pöörduda abisaamiseks õige ametkonna poole või jääb puudu oskusest oma vajadusi põhjendada.

Koolituse Õigus olla kodanik eesmärk on õpetada seisma oma õiguste eest ning küsida vajadusel abi sobivast ametkonnast. Selleks annab Õiguskantsleri büroo vanemnõunik Aigi Kivioja ülevaate, kuidas on Eestis hetkel tagatud inimõiguste kaitse puudega inimestele. Tartu LV sotsiaal-ja tervishoiu osakonna hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff räägib, millised takistused ja võimalused on KOV-il tagamaks puudega inimestele vajalikke teenuseid. EV SoM laste hoolekande poliitika juht Signe Riisalo ja EV SoM sotsiaalkindlustusosakonna peaspetsialist Tiia Sihver räägivad puudega inimeste poliitika põhimõtetest ja abistamise memorandumist. Koolituse lõpus saavad osavõtjad lahendada juhtumeid,et saada praktiline kogemus asjaajamisest.

Teave ja registreerimine hiljemalt 19.10.2018 list@handikapp.ee või 53232667.

Kava lisatud.

Õigus olla kodanik
Koolitus
26.10.2018
Eesti Rahva Muuseum,
Muuseumi tee 2, Tartu

Kava

10.30 Registreerimine

11.00 Avamine (Ave Jaakson, MTÜ Händikäpp juhatuse esimees)

11.15 Iseseisev puudega inimene 2018 Eestis–näited elust (Margit Rosental-Tustit, juhatuse liige, MTÜ Händikäpp)

12.00 Kuidas on inimõigused tagatud puudega inimestele Eestis (Aigi Kivioja, Õiguskantsleri vanemnõunik)

Küsimused/vastused

13.00 Paus

13.30 Teenuste tagamine puudega inimestele – takistused ja võimalused (Maarika Kurrikoff, Tartu LV STO)

Küsimused/vastused

14.30 Puudega inimeste poliitika põhimõtetest ja abistamise memorandum (Signe Riisalo, EV SoM laste hoolekande poliitika juht ja Tiia Siihver EV SoM sotsiaalkindlustusosakonna peaspetsialist)

Küsimused/vastused

15.30 Juhtumite lahendamine gruppides

16.30 Kokkuvõtted
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.
Teave ja registreerimine hiljemalt 19.10.2018 list@handikapp.ee või 53232667

Meie logo

Händikäpa sünnipäev 24

Head Käpikud! 

Teatavasti tähistab Händikäpp 27.septembril 24. sünnipäeva ja sellega seoses otsustasime tulla 6. oktoobril teha väikse koosistumise, et tähistada sünnipäeva.

Pidulik tähistamine algab 6.oktoobrll kell 17.00, Tehase 16 Händikäpa kontoris.

Palve, hiljemalt 28.septembri tööpäeva jooksul, anda teada oma osalemisest ja transpordisoovist. Aga ka sellest, mida te toote, et sünnipäeva laud oleks kaetud. E-post: list@handikapp.ee

Händikäpa juhatus.

Meie logo

Koolitus Õigus olla kodanik

Õigus olla kodanik

Koolitus

26.10.2018 kell 10.30
Eesti Rahva Muuseum, Aliise Moora auditoorium
Muuseumi tee 2, Tartu

Kava

10.30 Registreerimine
11.00 Avamine (Ave Jaakson, MTÜ Händikäpp juhatuse esimees)
11.15 Iseseisev puudega inimene 2018 Eestis – näited elust (Margit Rosental-Tustit, juhatuse liige, MTÜ Händikäpp)
12.00 Kuidas on inimõigused tagatud puudega inimestele Eestis (Aigi Kivioja, Õiguskantsleri vanemnõunik)
Küsimused/vastused
13.00 paus
13.30 Teenuste tagamine puudega inimestele – takistused ja võimalused (Maarika Kurrikoff, Tartu LV STO)
Küsimused/vastused
14.30 puudega inimeste poliitika põhimõtetest ja abistamise memorandum (Signe Riisalo, EV SoM laste hoolekande poliitika juht ja Tiia Siihver EV SoM sotsiaalkindlustusosakonna peaspetsialist)
Küsimused/vastused
15.30 Juhtumite lahendamine gruppides
16.30 kokkuvõtted

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

Teave ja registreerimine hiljemalt 19.10.2018 list@handikapp.ee või 53232667

Meie logo

Aruande-valimiskoosolek 26.05.2018 kl.14.00

Kevad on käes ja seega ootame Teid kõiki MTÜ Händikäpp aruande – valimiskoosolekule 26.05.2018 kl 14.00, Tehase 16. Tartus

Päevakord:

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Majandusaasta aruande kuulamine ja kinnitamine
 3. Revisjonikomisjoni hinnang juhatuse tööle,
 4. Uue juhatuse liikmekandidaatide esitamine. Uue juhatuse valimine
 5. Revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide esitamine ja valimine 
 6. Arengukava 2016-2021
 7. Ülevaade üldkoosolekute vahelisest perioodist.
 8. Lähema aja sündmused
 9. Jooksvad küsimused

 

Osalemisest või mitteosalemisest palun teatada anda. Kui te mingil põhjusel tulla ei saa, siis ootame volitusi.

Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires.

Kaugemalt tulijatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume teatada sellest koos kulusummaga.

SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 18.05. 2018 kl 17.00.

Volitusi ootame 24.05.2018 kl 0.00 list@handikapp.ee

Lisateave ja ettepanekud 53232667, 53476015(Ave) ja list@handikapp.ee

Skype ühendust seekord pole võimalik teostada tehniliste ressurside tõttu!

Ja mõelge palun positiivselt ka uude juhatusse kuulumise osas. Asi pole üldse nii hull, et peaks siin hirmsalt tööd rabama:). Kõike saab vastavalt võimetele läbi mõelda ja kokku leppida.

 

Kohtumiseni,

Juhatus

Meie logo

Pressiteade – Abivahendid ja isikliku abistaja teenus tagavad iseseisvuse – infopäev

Abivahendid ja isikliku abistaja teenus tagavad iseseisvuse

Pressiteade

02.03.2018 kl.13-16 korraldavad Tartu LV STO ja MTÜ Händikäpp Abivahendite infopäeva. Sündmus toimub MTÜ Händikäpp ruumides Tehase 16 (sissekäik Tähe 94 hoovist)

Puude tõttu palju abi vajavad inimesed saavad edukalt iseseisvalt elada, õppida, töötada. Selleks on vaja sobilikke abivahendeid ja õigeid ning hästitoimivaid sotsiaalteenuseid. Sageli aga ei jõua vajalik abi sihtrühmani, sest seadusandluse muudatustes on keeruline orienteeruda.

Reedel, 02.03.2018 toimuval infopäeval annavad Sotsiaalkindlustusameti esindajad ülevaate abivahendite taotlemises toimunud muudatustest.  

Kohal on abivahendeid pakkuva firma töötajad, kes tutvustavad puudega inimeste elu ja abistamist lihtsustavad abivahendeid.

Sündmuse teises pooles keskendatakse tähelepanu isikliku abistaja teenusega seonduvale. Tartu LV STO hoolekandeteenistuse esindaja tutvustab selle olulise teenuse sisu. MTÜ Händikäpp poolne teenuse koordinaator räägib isikliku abistaja teenusega seotud praktilistest küsimustest. Samuti sellest, mida on koostöös Tartu LV STO-ga tehtud, et juhtida riigi tähelepanu teenuse käibemaksustamise tagajärgedele.

Abivahendite infopäev

Isikliku abistaja teenuse saajatele ja isiklikele abistajatele

02.03.2018
MTÜ Händikäpp

Tehase 16

Sihtrühm: isikliku abistaja teenuse saajad ja isiklikud abistajad

Ajakava

13.00 – 13.30 Abivahendite taotlemise korraldus, muutused 2018.aastal.  SKA Abivahendite talitus 

13.30 – 13.45 Küsimused 

13.45 – 14.45 Asjaajamise kord ning abivahendite tutvustus.  ITAK Kerli Limberg ja Eike Uibopuu 

14.45 – 15.00 Kohvipaus 

15.00 – 15.15 Isikliku abistaja teenus – Tartu LV STO hoolekandeteenistus, Maarika Kurrikoff 

15.15 – 15.45 Isikliku abistaja teenuse pakkumisest ja arendamisest – MTÜ Händikäpp, Margit Rosental-Tustit

Infopäeva korraldavad Tartu LV STO ja MTÜ Händikäpp

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

Lisainfo:

iat@handikapp.ee või tel 5323 2667 – Margit Rosental-Tustit

Maarika.Kurrikoff@raad.tartu.ee või tel 523 6895 – Maarika Kurrikoff

Töövõimereformi ülevaate seminari materjalid

Töövõimereformi ülevaateseminari materjalid, mis toimus 02.02.2018, Tallinnas, Sokos Hotel Viru.

 1. Töövõimetoetuse 2017 ülevaade
 2. Töövõime hindamine
 3. Tööandja nõustamine
 4. TVR teenused ja töötamine
 5. Uued teenused
 6. Ennetavate meetmete ülevaade
Meie logo

Üldkoosolek 17.02.2018

Tere!
Pühad on läbi ja uus aasta asjalikult alustatud.
Kutsume Teid kõiki kokku, et arutada ja paika panna Händikäpa edasist tegevust.

Üldkoosolek toimub 17.02.2018 kell 14.00, Tehase 16.

Skype’s: enne koosolekut võite proovida ühenduda kasutajaga “handikas”.
IT-mees Margus ei garanteeri siiski ülekande 100 %-list pilti ja heli – see nõuab olemasolevast enamat ressurssi.

Päevakord:
1. Juhatuse liikmete valimiste ettevalmistamine;
2. Ülevaade IA-teenuse osutamisest;
3. Ülevaade olnud ja tulevastest sündmustest;
4. Arengukava täitmine:
X Uurimus toetavate teenuste vajalikkusest, tööhõive (sealh filmiidee);
X Seiklusturism;
X Sotsiaalsete oskste arendamine, looduslaager;
X Ratsutamis- veeteraapia, line-tants;
X Õpi-ja töötoad.
5. Jooksvad küsimused.

Osalemisest või mitteosalemisest palume teatada.
Neilt, kes mingil põhjusel osaleda ei saa,  palume saata volitus. Samuti palume teada anda kohandatud transpordi vajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulijatel, kes ei saa omavalitsusest sõidutoetust, palume sellest meile teada anda ja nimetada ka kulusumma.

KÕIKE SEDA PALUME TEHA HILJEMALT 09.02.2018 kell 15.00.

Lisateave ja ettepanekud telefonidel: 53232667, 53476015 (Ave Jaakson) või e-posti aadressil list@handikapp.ee

Kohtumiseni,
Händikäpa juhatus

Teade THINK Eestilt

THINK EESTI OOTAB HEADELT INIMESTELT ANNETUSI, ET TUNNUSTADA TUBLISID ERIVAJADUSEGA INIMESI STIPENDIUMIGA
THINK Eesti stipendium

Täpsem info: http://www.think.ee/?doc=134

Annetada saate kontole:

Saaja: THINK Eesti MTÜ
Konto EE662200221048704600
SWIFT / BIC: HABAEE2X
Selgitusse palun kirjutage „Annetus“. Kui soovite saada tulumaksutagastust, lisage kindlasti oma isikukood.

Stipendiumi statuut.