Meist

Meie suuremad tegevused kuni 2012 aastani:

1)      1994-97.a. – puudega noorte sotsiaalse aktiivsuse suurendamine ning osalemise toetamine vabaaja sündmuste kaudu.

2)      1997-… a. – lisavajadustega inimeste vabaaja veetmise ja sportimisvõimaluste laiendamine. Nt. Kanuu- jm loodusmatkad, turismireisid, noorsoovahetused, ratastooli line-tantsu treeningud jms.

3)      1997-2005.a. – lisavajadustega inimeste teadlikkuse tõstmine inimõigustest, iseseisva elu liikumise põhimõtetest, eestkostest (koostöökoolitused Soome ja Rootsi Iseseisva Elu Liikumistega, teabekampaaniad erinevate ametkondade esindajatele).

4)      1998.-… a. – isikliku abistaja teenust vajavate isikute, teenuse pakkujate, KOVde nõustamine, koolitamine, avalikkuse teadlikkuse suurendamine.

(1)  Laiaulatusliku kampaania ning läbirääkimiste tulemusena alustas Tartu LV 1999.a. isikliku abistaja teenuse pakkumist sügava liikumis- või nägemispuudega inimestele.
(2)  Teenuse vajajate nõustamine, et aidata klientidel seista teenuse parema kvaliteedi ja teenusemahu suurendamise eest.
(3)  Üle-eestilised koolitused ning nõustamine nii puudega inimestele kui sotsiaaltöötajatele.
(4)  Koostöö EV Sotsiaalministeeriumiga isikliku abistaja teenuse arendamisel. Sh koostati isikliku abistaja teenuse kirjeldus (2003), uurimus toetavate teenuste arendamiseks Eestis (2004), isikliku abistaja teenuse vajaduse hindamisinstrument (2005,2006).
(5)  2008.a. pandi alus isikliku abistaja teenuse nõustajate üle-eestilisele võrgustikule, et tugevdada isikliku abistaja teenuse kättesaadavuse eest seisvate inimeste ning ühenduste koostööd.

5)      Aktsioonid ja pöördumised inimõiguste tagamiseks. Nt. Ratastoolis kaitseväkke (2002), päästeaktsioonid „Tulekahju Laeva koolis” (2003) ja  „Bussikatastroof” (2004). Pöördumised kohalike omavalitsuste, ministeeriumite poole ligipääsetavuse, teenuste kvaliteedi jne osas.

6)      MTÜ Händikäpp arengukava 2010-15 koostamine projekti „Meie võime muuta” raames (2009-10), mida rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

7)  Hasartmängumaksunõukogu poolt rahastatud 2 aastaprojekti 2011-2012, milles  on suur  rõhk olnud Koolitus- ja nõustamiskeskuse käivitamisel.

8) Kodanikuühiskonna Sihtkapitali äriplaanide kirjutamise voorus valims 2012 aasta jaanuaris Äriplaan MTÜ Händikäpp Koolitus-  ja nõustamiskeskusele, mis tõi kaasa uue KÜSKi 1 aastase projekti äriplaani elluviimiseks.