Ave Jaakson

Juhatuse liige Ave Jaakson (ave[at]handikapp.ee)

Olen sündinud 28. juunil 1966 Tartus, õppinud Tartu Sanatoorses Keskkoolis. Ainuke töökoht väljaspool Händikäppa on olnud OÜ-s ITAK, kus töötasin ligi aasta invatakso dispetšerina.
Händikäpa liige olen 1994. aasta novembrist, juhatuse liige alates 26. oktoobrist 1999.
Minu hobideks on reisimine, lugemine ja hea muusika kuulamine. Meeldib käia teatris ja kontserditel.
Olen tänu Händikäpale saanud julgustust ja tuge, et ennast teostada, tutvunud huvitavate inimestega, leidnud häid sõpru.
Kõige olulisemaks pean häid inimsuhteid ja püüan koos Händikäpaga seista selle eest, et kedagi erivajaduse tõttu ei alandataks.

Vastutusala: administreerimine, raamatupidamisega seotud toimingud