Meie logo

Õigus olla kodanik – Pressiteade

MTÜ Händikäpp korraldab 26.10.2018 Eesti Rahva Muuseumis Aliise Moora auditooriumis koolituse Õigus olla kodanik. Koolitusele on oodatud puudega inimesed, nende lähedased, erivajadustega inimestega tegelevad spetsialistid ja huvilised.

Koolitusel räägitakse eluliste näidete põhjal, kuidas on puudega inimestele tagatud inimõigused ja iseseisvaks toimetulekuks vajalikud toetavad teenused. Samuti antakse juhtnööre, mida teha olukorras, kui tundub,et õigused pole tagatud.

Puude tõttu palju abi vajavad inimesed saavad edukalt iseseisvalt elada, õppida, töötada. Selleks on vaja sobilikke abivahendeid ja õigeid ning hästitoimivaid sotsiaalteenuseid. Paraku ei jõua vajalik abi sageli sihtrühmani, sest seadusandluse muudatustes on keeruline orienteeruda. Seetõttu pöördub MTÜ Händikäpp poole tihti inimesi, kes ei saa vajalike teenuseid ja seetõttu pole neil võimalik osaleda kõikides eluvaldkondades. Enamasti ei osata pöörduda abisaamiseks õige ametkonna poole või jääb puudu oskusest oma vajadusi põhjendada.

Koolituse Õigus olla kodanik eesmärk on õpetada seisma oma õiguste eest ning küsida vajadusel abi sobivast ametkonnast. Selleks annab Õiguskantsleri büroo vanemnõunik Aigi Kivioja ülevaate, kuidas on Eestis hetkel tagatud inimõiguste kaitse puudega inimestele. Tartu LV sotsiaal-ja tervishoiu osakonna hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff räägib, millised takistused ja võimalused on KOV-il tagamaks puudega inimestele vajalikke teenuseid. EV SoM laste hoolekande poliitika juht Signe Riisalo ja EV SoM sotsiaalkindlustusosakonna peaspetsialist Tiia Sihver räägivad puudega inimeste poliitika põhimõtetest ja abistamise memorandumist. Koolituse lõpus saavad osavõtjad lahendada juhtumeid,et saada praktiline kogemus asjaajamisest.

Teave ja registreerimine hiljemalt 19.10.2018 list@handikapp.ee või 53232667.

Kava lisatud.

Õigus olla kodanik
Koolitus
26.10.2018
Eesti Rahva Muuseum,
Muuseumi tee 2, Tartu

Kava

10.30 Registreerimine

11.00 Avamine (Ave Jaakson, MTÜ Händikäpp juhatuse esimees)

11.15 Iseseisev puudega inimene 2018 Eestis–näited elust (Margit Rosental-Tustit, juhatuse liige, MTÜ Händikäpp)

12.00 Kuidas on inimõigused tagatud puudega inimestele Eestis (Aigi Kivioja, Õiguskantsleri vanemnõunik)

Küsimused/vastused

13.00 Paus

13.30 Teenuste tagamine puudega inimestele – takistused ja võimalused (Maarika Kurrikoff, Tartu LV STO)

Küsimused/vastused

14.30 Puudega inimeste poliitika põhimõtetest ja abistamise memorandum (Signe Riisalo, EV SoM laste hoolekande poliitika juht ja Tiia Siihver EV SoM sotsiaalkindlustusosakonna peaspetsialist)

Küsimused/vastused

15.30 Juhtumite lahendamine gruppides

16.30 Kokkuvõtted
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.
Teave ja registreerimine hiljemalt 19.10.2018 list@handikapp.ee või 53232667