Meie logo

Händikäpa sünnipäev 24

Head Käpikud! 

Teatavasti tähistab Händikäpp 27.septembril 24. sünnipäeva ja sellega seoses otsustasime tulla 6. oktoobril teha väikse koosistumise, et tähistada sünnipäeva.

Pidulik tähistamine algab 6.oktoobrll kell 17.00, Tehase 16 Händikäpa kontoris.

Palve, hiljemalt 28.septembri tööpäeva jooksul, anda teada oma osalemisest ja transpordisoovist. Aga ka sellest, mida te toote, et sünnipäeva laud oleks kaetud. E-post: list@handikapp.ee

Händikäpa juhatus.

Meie logo

Pressiteade – Abivahendid ja isikliku abistaja teenus tagavad iseseisvuse – infopäev

Abivahendid ja isikliku abistaja teenus tagavad iseseisvuse

Pressiteade

02.03.2018 kl.13-16 korraldavad Tartu LV STO ja MTÜ Händikäpp Abivahendite infopäeva. Sündmus toimub MTÜ Händikäpp ruumides Tehase 16 (sissekäik Tähe 94 hoovist)

Puude tõttu palju abi vajavad inimesed saavad edukalt iseseisvalt elada, õppida, töötada. Selleks on vaja sobilikke abivahendeid ja õigeid ning hästitoimivaid sotsiaalteenuseid. Sageli aga ei jõua vajalik abi sihtrühmani, sest seadusandluse muudatustes on keeruline orienteeruda.

Reedel, 02.03.2018 toimuval infopäeval annavad Sotsiaalkindlustusameti esindajad ülevaate abivahendite taotlemises toimunud muudatustest.  

Kohal on abivahendeid pakkuva firma töötajad, kes tutvustavad puudega inimeste elu ja abistamist lihtsustavad abivahendeid.

Sündmuse teises pooles keskendatakse tähelepanu isikliku abistaja teenusega seonduvale. Tartu LV STO hoolekandeteenistuse esindaja tutvustab selle olulise teenuse sisu. MTÜ Händikäpp poolne teenuse koordinaator räägib isikliku abistaja teenusega seotud praktilistest küsimustest. Samuti sellest, mida on koostöös Tartu LV STO-ga tehtud, et juhtida riigi tähelepanu teenuse käibemaksustamise tagajärgedele.

Abivahendite infopäev

Isikliku abistaja teenuse saajatele ja isiklikele abistajatele

02.03.2018
MTÜ Händikäpp

Tehase 16

Sihtrühm: isikliku abistaja teenuse saajad ja isiklikud abistajad

Ajakava

13.00 – 13.30 Abivahendite taotlemise korraldus, muutused 2018.aastal.  SKA Abivahendite talitus 

13.30 – 13.45 Küsimused 

13.45 – 14.45 Asjaajamise kord ning abivahendite tutvustus.  ITAK Kerli Limberg ja Eike Uibopuu 

14.45 – 15.00 Kohvipaus 

15.00 – 15.15 Isikliku abistaja teenus – Tartu LV STO hoolekandeteenistus, Maarika Kurrikoff 

15.15 – 15.45 Isikliku abistaja teenuse pakkumisest ja arendamisest – MTÜ Händikäpp, Margit Rosental-Tustit

Infopäeva korraldavad Tartu LV STO ja MTÜ Händikäpp

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

Lisainfo:

iat@handikapp.ee või tel 5323 2667 – Margit Rosental-Tustit

Maarika.Kurrikoff@raad.tartu.ee või tel 523 6895 – Maarika Kurrikoff

Meie logo

Üldkoosolek 17.02.2018

Tere!
Pühad on läbi ja uus aasta asjalikult alustatud.
Kutsume Teid kõiki kokku, et arutada ja paika panna Händikäpa edasist tegevust.

Üldkoosolek toimub 17.02.2018 kell 14.00, Tehase 16.

Skype’s: enne koosolekut võite proovida ühenduda kasutajaga “handikas”.
IT-mees Margus ei garanteeri siiski ülekande 100 %-list pilti ja heli – see nõuab olemasolevast enamat ressurssi.

Päevakord:
1. Juhatuse liikmete valimiste ettevalmistamine;
2. Ülevaade IA-teenuse osutamisest;
3. Ülevaade olnud ja tulevastest sündmustest;
4. Arengukava täitmine:
X Uurimus toetavate teenuste vajalikkusest, tööhõive (sealh filmiidee);
X Seiklusturism;
X Sotsiaalsete oskste arendamine, looduslaager;
X Ratsutamis- veeteraapia, line-tants;
X Õpi-ja töötoad.
5. Jooksvad küsimused.

Osalemisest või mitteosalemisest palume teatada.
Neilt, kes mingil põhjusel osaleda ei saa,  palume saata volitus. Samuti palume teada anda kohandatud transpordi vajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulijatel, kes ei saa omavalitsusest sõidutoetust, palume sellest meile teada anda ja nimetada ka kulusumma.

KÕIKE SEDA PALUME TEHA HILJEMALT 09.02.2018 kell 15.00.

Lisateave ja ettepanekud telefonidel: 53232667, 53476015 (Ave Jaakson) või e-posti aadressil list@handikapp.ee

Kohtumiseni,
Händikäpa juhatus

Üldkoosolek 28. oktoobril 2017

Ootame Teid üldkoosolekule, mis toimub 28. oktoobril kl 14.00 uutes ruumides (Tehase 16).

Päevakord

  1. Ülevaade üldkoosolekutevahelisel ajal toimunust
  2. Ülevaade pakutavatest teenustest ja juhatuse tööst
  3. Kuidas edasi (arengu- ja tegevuskava täitmine)
  4. Lähema aja sündmused
  5. Jooksvad küsimused

Osalemisest või mitteosalemisest palume teatada. Neilt, kes mingil põhjusel tulla ei saa, ootame volitusi.

Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulijatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume sellest teada anda ja nimetada ka kulusumma.

SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 20.10. 2017 kell 17.00.

 

Meie logo

Kutsume appi kolima

Tere Käpikud!

See sügis tuleb meile teisiti. Ehk olete kuulnud või lugenud, et kolime vanadest ruumidest uutesse, mis asuvad aadressil Tehase 16.
Uued ruumid ei asu küll vanadest ruumidest kaugel – kõigest üle tänava – aga asjad tuleb sinna ikkagi mingil viisil toimetada. Selleks kutsume kõiki Händikäpa liikmeid ja sõpru meile appi kolima.

Talgupäev algab 01.10.2017 Tähe 101 kell 12.00.
Igasugume abi on teretulnud! Andke palun teada, kes saab (ise või keegi oma tutvusringkonnast) appi tulla, vajame  trelliga meest.
Ootame aktiivset tagasisidet – list@handikapp.ee või meie telefonidel:+372 7348328, +372 53232667

 

Händikäpa 23. sünnipäeva õnnesoov

27.september on MTÜ „Händikäpp“ sünnipäev. Täitub kahekümne kolmas aastaring. Ühing alustas oma tegevust 1994. aastal, mil aeg oli teine – alles äsja olime iseseisvunud riigina ja tahtsime ka isiklikul tasandil olla iseseisvad. Nii sattusime õigel ajal tegema õiget asja.

Ajad muutuvad, aga meie üks ja põhiline eesmärk – toetada kõigi inimeste õigust olla iseseisev -, on jäänud samaks.  MTÜ prioriteet ja tugevus on koondada inimesed – erineva puudeliigiga ja ka puudeta – selle nimel, et meil kõigil oleks võimalik elada ja otsustada oma elu üle iseseisvalt.

Läbi aegade on kuulunud ühingu liikmeskonda valdavalt liikumis-ja nägemispuudega inimesed. Teame omast kogemusest, mida tähendab olla iseseisev ja mida selleks on vaja.  Tegeledes puudega inimeste huvikaitsega oleme just sel viisil edastanud oma teadmist võimalikult paljudele inimestele.

Ühing on pakkunud kooliabistaja-ja kogemusnõustamise teenust, hetkel osutab MTÜ „Händikäpp“ isikliku abistaja teenust Tartu linna kodanikele.

Korraldame mitmeid üsna ekstreemseid tegevusi, milles osalemist ei teata meist (arvestades puudelisust) üldjuhul oodatagi.

Palju õnne kallid Käpikud ja jätkuvat teotahet ning palju, palju jõudu!

Juhtkäpad ja kontrollkäpad!

Meie logo

IAT hanke teade

Händikäpal on hea meel teatada, et äsja sõlmiti riigihanke leping nr 17-5040  isikliku abistaja teenuse osutamiseks Tartus ajavahemikul 01.11.2017-31.12.2018. Täpsem info IA-teenuse kodulehel: http://iat.handikapp.ee/.

NB! Eriti tähelepanelikult palume teavet lugeda teenuse klientidel ja abistajatel!

Täname Serve the City, TransferWise We Care projekti vabatahtlikke abi eest

Mõne nädala eest helistatati meile kontorisse firmast  TransferWise  ja küsisid, kuidas saavad nemad Händikäppa aidata! Juhatus otsustas, et kontor on veidi räämas ja vajab veidi värskendust.

Laupäeval , 03.06.2017 vallutasid meie kontori umbes 25 vabatahtlikku firmast  TransferWise, kes projekti We Care raames koristasid  ära meie kontori, tualeti ja värvisid üle kaldtee.

Tulin laupäeval kontorisse ja tegime Tõnu,  Eda-Reeda ja tubli isikliku abistaja, Mirjamiga, algust suurele talgupäevale.  Jõudsime vaevu vaibad välja  viia, kui kontori täitsid eesti ja inglise keeles sädistavad rõõmsad inimesed,kes asusid kontorit ja  tualetti pesema-koristama. Üks osa rahvast pesi  aknaid,teine osa värvis üle kaldtee. Mina püüdsin pabereid/raamatuid sorteerida. 
Töö käis naeru ja rõõmsa jutu saatel ja sai kiirelt tehtud. 

MTÜ Händikäpp tänab abi eest kontori korrastamisel  Serve the City, TransferWise We Care projekt vabatahtlikke!

Artikli autor Margit Rosental-Tustit

Meie logo

MTÜ Händikäpp üldkoosolek 13.mail 2017

Ootame Teid üldkoosolekule, mis toimub 13. mai kl 14.00 Tähe 101 saalis.

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku rakendamine
2. Majandusaasta aruande, revisjoniakti kuulamine ja kinnitamine
3 MTÜ Händikäpp tegevuskava täitmine.  Arutelu
4. Suvesündmused
5. Muud küsimused

 

Osalemisest või mitteosalemisest palun teatada anda. Kui te mingil põhjusel tulla ei saa, siis ootame volitusi. 
Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulijatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume teatada sellest koos kulusummaga.

SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 04.05.2017 kl. 17.00.

 

Lisateave ja ettepanekud 53232667, 53476015(Ave) ja list@handikapp.ee

Meie logo

Loodusmuuseumi külastus

Händikäpp korraldab taas Tartu Loodusmuuseumi külastuse 22.03.2017 kell 12:30. Giid on Sergei Põlme 

Transpordi soov palun edastada list@handikapp.ee