Aprillikuu aruandeid ootame enne 02.05.23 kl.14.00

Tere!

Aprillikuu lõpeb pika nädalavahetuse ja maipühaga. Seetõttu ootame isikliku abistaja teenuse aruandeid MITTE HILJEM KUI TEISIPÄEVAL, 2.05.23, KELL 14.00.

Muidugi saab aruandeid saata e-postile iat@handikapp.ee või tuua kontorisse ka
24.4 kuni kl.17
25.4 kl.10.30-17
27.4 kl.10.30-17
1.5 suletud
2.5 kl.10.30-14.00

Kui on küsimusi,mis vajaks pikemat kohtumist,andke sellest palun varem teada.

Heade soovidega

Margit ja Ave

Isikliku abistaja teenuse aruanded

Head kliendid, isiklikud abistajad

Rõõmsat Eesti  Vabariigi aastapäeva!

Seoses aastapäeva ning kahjuks ka viirustega, on meie kontor 23.02.23 suletud.

Kiiret teavet saab telefonitsi,   vastame meilidele.

Veebruarikuu aruannete viimane esitamise aeg on 02.03.23 kell 13.00.

Hilisemal ajal meieni jõudnud aruandeid  me kahjuks ei arvesta.

Kontorisse saab veebruarikuu aruandeid tuua:
27.02.23 kl.10.30-17.30
28.02.23 kl.10.30-18.00
02.03.23 kl.10.15-13.00.

Elektrooniliselt võtame digiallkirjastatud aruandeid vastu kuni 02.03.23 kell 13.00.

Kui kellelgi on keeruline nendel  aegadel aruannet tuua, võtke palun meiega kindlasti ühendust  ning lepime  sobiva lahenduse kokku.

Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!
Elagu Eesti!

Margit Rosental-Tustit
isikliku abistaja teenuse koordinaator

53232667

Händikäpp jätkab isikliku abistaja teenuse pakkumist

Head kliendid ja isiklikud abistajad!

Kõigepealt tänan Teid hea koostöö eest!

29.12.2022 allkirjastasime hankelepingu Tartu Linnavalitsusega. Seega saame alles nüüd kinnitada,et meie koostöö jätkub. Lepingu vormid  vajavad veidi täpsustamist.Hiljemalt 03.01.23 oleme valmis lepinguid sõlmima. Loomulikult on võimalik teenust kasutada alates 01.01.2023.  Lepinguperioodi saame siis alustada.

Olulised numbrid:
1) Isikliku abistaja brutotunnitasu on alates 01.01.2023  a. 5,20€
2) Kliendi omaosalus on 0,26€ tund.

Vastavalt Tartu LV määrusele saab Tartu LV põhjendatud avalduse alusel omaosalust muuta.Neil,kellele omaosalus liiga suur tundub,pöörduge kindlasti oma sotsiaaltöötaja poole.

Seega,kasutage julgelt teenust alates 01.01.2023. Teeme endast oleneva,et hiljemalt 03.01.23 on uued vormid kättesaadavad.

Selleks,et uute käsunduslepingute sõlmimine kiireminu käiks,kirjutage palun iat@handikapp.ee ,kellega,mis mahus ja kui pika lepingu teete.Meie saame lepinguid teha kuni 31.12.23.

Kohe,kui on lisateavet,kirjutame.

Kaunist aastat!

Margit Rosental-Tustit
isikliku abistaja teenuse koordinaator/coordinator of personal assistance service
MTÜ/NGO Händikäpp
Teguri 26b, Tartu
Tel./Phone: +372 53232667
E-mail: iat@handikapp.ee

Isikliku abistaja teenuse aruanded

Head kliendid!

Tuletan meelde, et ootame septembrikuu isikliku abistaja teenuse aruandeid HILJEMALT REEDEL, 30.09.22, kl.17.

Kui esitate paberil aruande, saate selle kontorisse tuua:
29.09.22 kl.10.15-17
30.09.22 kl.10.15-17

E-postiga saadetud aruanded võtame vastu kuni 30.09.22 kl.17.

Kui   te ei  saa mingil põhjusel nendel aegadel allkirjastatud aruannet kontorisse tuua või seda saata,öelge meile palun enne 30.09.22 kl.17 septembrikuus kasutatud teenustundide koguarv. Siis lepime dokumentide osas kokku.

Head,

Margit Rosental-Tustit
isikliku abistaja teenuse koordinaator/coordinator of personal assistance service
MTÜ/NGO Händikäpp
Teguri 26b, Tartu
Tel./Phone: +372 53232667

Koostöökoolitus klientidele ja isiklikele abistajatele

MTÜ Händikäpp on Teile ammu lubanud koolituse kliendi ja isikliku abistaja suhtlemisest.Koroonapiirangud on segama tulnud.
Nüüd oleme taas koolitust korraldamas.

Koolitus toimub 13.septembril 2022 kell 9.30-15.45 Tartu Linnaraamatukogu saalis Kompanii 3/5.

Osalema ootame eelkõige Tartu Linna isikliku abistaja teenuse kliente koos isiklike abistajatega.Neile,kes mingil põhjusel puude tõttu ühistransporti kasutada ei saa,korraldame kohandatud transpordi koolitusele ja tagasi Tartu linna piires.

Osalemissoovist ja eritranspordivajadusest palun teatada HILJEMALT  01.09.22 e-postil iat@handikapp.ee . Registreerumisel märkige palun lisaks endaandmetele oma osaleda sooviva(te) isikliku abistaja/isiklike abistajate andmed. Kohtade arv on piiratud! Registreerunutega võtame eraldi ühendust.

Koostöökoolituse eesmärgiks on aidata kaasa isikliku abistaja ja kliendi omavaheliste heade suhete kujunemisele ning tutvustada suhtlemisvõtteid, mis võimaldavad ennetada probleeme ja on abiks arusaamatuste lahendamisel. 

Peamised teemad koolitusel:

• Koostöö isikliku abistaja ja kliendi vahel – üksteise vajadustega arvestamine.

• Sagedasemad komistuskivid ja probleemid suhtlemisel.  

• Head koostööd soodustavad suhtlemisvõtted: ennetavad sõnumid teisele oma vajadustest ja soovidest teada andmiseks.

• Käitumist kinnitavad ehk postiiivsed sõnumid: millal neid võiks kasutada ja milline on nende mõju koostööle.

• Suhtlemine probleemide korral: selge eneseväljendamine piiride seadmiseks. Tagasi- ja edasiside sõnumite kasutamine.

• Regulaarsete koostöövestluste vajalikkus ning soovitused nende läbiviimiseks.

Koostöökoolitus on praktiline – mini-loengud vahelduvad väikeste ülesannetega ja  grupitöödega ning kogu päev on vaheldusrikas ja postiivseid emotsioone pakkuv.

Koolitaja lühitutvustus

Koostöökoolituse viib läbi Kadri Kõiv, kes on üle 20.aastase kogemusega suhtlemistreener ja täiskasvanute koolitaja, Loome OÜ juhatuse liige ja kaubamärgi DevelopDesign® üks omanikest. Kadri peamised koolitus- ja konsultatsiooni valdkonnad on seotud suhtlemis- ja koostööoskuste arendamisega, enesejuhtimise, töötajate arendamise ja täiskasvanute koolitajate ettevalmistamisega.   Suhtlemise- ja koostööalaseid koolitusi  on Kadri läbiviinud väga erinevate elualade inimestele alates gümnaasiumi õpilastest kuni tippjuhtideni. Rohkem infot koolitaja kohta on leitav https://www.developdesign.eu/meie/kadri-koiv/

Vastan meeleldi täiendavatele küsimustele.

Kaunist suve jätku!

Margit Rosental-Tustit
isikliku abistaja teenuse koordinaator/coordinator of personal assistance service
MTÜ/NGO Händikäpp
Teguri 26b, Tartu
Tel./Phone: +372 53232667
E-mail: iat@handikapp.ee

Isikliku abistaja teenuse aruanded

Kohtumine 14.06.2022

Uue aasta IAT teenusest ning detsembrikuu aruannete saatmisest

Tere, head kliendid!

Meile on olnud suur rõõm teiega selgi aastal koostööd  teha!

Paljud Teist on juba  pikemat aega uurinud, kuidas teenuse pakkumine uuel aastal toimub. Händikäpp tegi hankepakkumise ja ootame Tartu LV’lt hankelepingut. Kohe, kui see allkirjastatud, anname teada, kuidas uusi käsunduslepinguid sõlmida ja millised uuendused toimuvad.

Detsembrikuu  aruandeid ootame  MITTE HILJEM KUI 30.12.21 KELL 15.00.

Loomulikult võite alati selle varem saata/tuua.

Meie  kontor on  detsembris avatud:

23.12.21 kl.10.15-15.00

27.12.21 kl.10.15-17.00

28.12.21 kl.10.15-17.00

30.12.21 kl.10.15-15.00

31.12.21 oleme suletud.

 

Tuletan  meelde, et palun kontrollige oma tundide jääki. Vastavalt Tartu LV korraldusele , ei tasustata hoolekande komisjoni poolt määratud kuu tundide arvu ületavaid tunde. Kui olete aasta jooksul varem kuuks ette  nähtud teenuse mahtu ületanud, kontrollige palun, mis mahus saate detsembris teenust kasutada. Vajadusel saate esitada avalduse lepingute  muutmiseks määratud tundide piires.

Kui Teil on küsimusi, kirjutage või helistage kindlasti.

Ilusat jõuluaega!

Margit Rosental-Tustit

isikliku abistaja teenuse koordinaator

2022. aasta IAT teenus ja novembrikuu aruanded

Head kliendid!

Loodan,et olete terved ja jõuluootus poeb hinge.

Anname teada, et novembris-detsembris isikliku abistaja teenuse osutamiseks eraldas Tartu LV lisaeelarvest Händikäpale lisaraha. Endiselt kehtib reegel, et klient ei tohi kuu lõikes eraldatud teenustunde ületada. Kui kellelgi tekib selleks vajadus, tuleb piirkonna sotsiaaltöötajaga ühendust võtta.

MTÜ Händikäpp esitas ka hankepakkumise isikliku abistaja teenuse osutamiseks 2022.aastal. Kas ja mis tingimustel teenust uuel aastal pakume, peaks selguma lähiajal. Meie loodame väga koostööd Teiega jätkata.

Novembrikuu aruandeid ootame mitte hiljem kui teisipäeval,30.11.21,kl.17.00. Kui te mingil põhjusel 30.11.21 aruandeid saata/tuua ei saa, tehke seda palun kindlasti varem. Kontor on avatud:

23.11.21 kuni kl.17
25.11.21 kl.10.15 kuni kl.17
29.11.21 kl.10.15 kuni kl.17
30.11.21 kl.10.15 kuni kl.17

Meili teel saate aruandeid saata kuni 30.11.21 kl.17.

Praegu viiakse Händikäpas läbi ka riskihindamist. Meie kontoritöötajate töötingimusi on juba hinnatud. Mõned kliendid ja isiklikud abistajad on analüüsi raames näidanud, kuidas töö päriselt käib. Lähinädalatel saadame isiklikele abistajatele küsimustiku, mille palume kindlasti täita. Usume, et see aitab meil seda teenust paremaks muuta.

Kui teil on küsimusi, ettepanekuid, rõõme, muresid, mis teenust puudutavad, kirjutage-helistage kindlasti.

Ilusat I adventi!

Aprillikuu aruannete esitamine

Tere,

Anname teada, et PALUME APRILLIKUU ARUANDED ESITADA HILJEMALT REEDEL, 30.04.21, kl.16.00.

Oleme avatud:

T 20.04 kl.10.15-17.00
N 22.04 kl.10.15-17.00

E 26.04 kl.10.15-17.00
T 27.04 kl.10.15-17.00
N 29.04 kl.10.15-17.00
R 30.04 kl.10.15-16.00

Kui Teil ei ole võimalik neil aegadel aruannet tuua/saata, palume HILJEMALT REEDEL,30.4.21, kl.16.00 teatada meile aprillikuus kasutatud isikliku abistaja teenustundide arv ja leppida kokku,millal saadate/toote allkirjastatud aruanded.

Endiselt on meil isiklikele abistajatele pakkuda tööülesannete täitmiseks käte desovahendeid, kindaid, maske. Palun andke vajadusest teada ja lepime üleandmise kokku. Juhuks, kui klient v. mõni tema pereliige haigestub, tagame isiklikule abistajale kaitsekominesooni. Palun teavitage meid vajadusest.

Samuti on meil pakkuda häid kandidaate isiklikuks abistajaks. Palun andke julgesti teada,kui kedagi lisaks vajate.

Ilusat kevadet !
Margit
Isikliku abistaja teenuse koordinaator
Lisateave
tel.53232667
e-post: iat@handikapp.ee