Üldkoosoleku kutse

Ootame Teid üldkoosolekule, mis toimub 04.03.17 kell 14.00 Tähe 101 MTÜ Händikäpp saalis.

Päevakord

1.Ülevaade IA-teenuse pakkumisest s.h. Kokkuvõte parandusettepanekutest hankedokumenti

2. Mis tehtud – mis teoksil

3. Arengukava täitmine

4. Ülevaade linnalt saadud toetusest

5. Planeeritavad sündmused (Ugala külastus, Ratsutamisteraapia, Kevadpüha, Arvamusfestival 18.- 19.08.17)

6. Jooksvad küsimused.

Osalemisest või mitteosalemisest palun teatada anda. Kui Te mingil põhjusel tulla ei saa, siis ootame volitusi. Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulejatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume teatada sellest koos kulusummaga.
SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 21.02.17 kl. 17.00.

Lisateave ja ettepanekud 53232667, 53476015(Ave) ja list@handikapp.ee

Kohtumiseni,
Ave Jaakson
MTÜ Händikäpp
juhatuse liige
53476015

Ps. Händikäpa juhatusel on õigus muuta päevakorda kuni 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.

Händikäpa uusaastapidu

Uusaastapidu toimub 6.jaanuaril 2017 Aparaaditehase majas, alustame ekskursiooniga majas (trükimuuseum, disaini töötoad jne., vt. www.aparaaditehas.ee), järgneb õhtusöök Aparaadirestos. Osavõtust palun teatada 19.12.2016 Kairele kaire@handikapp.ee või telefonil 55539400

Meie logo

Loodusmuuseumi külastus

Head sõbrad, nagu üldkoosolekul kokku lepisime 14.detsembril kell 15.00 külastame  Tartu  Loodusmuuseumi. Meid võtab vastu seal Sergei  Põlme. 

Täpsem info: list@handikapp.ee, 53887438 (Margus). Transpordi soovist palun teatada hiljemalt 12.12.2016 kell  12.00. Avele ave@handikapp.ee, tel. 53232667

Sügisene Üldkoosolek 2016

Ootame Teid üldkoosolekule, mis toimub:

03.12.16 kell 14.00,Tähe 101

 

1. Ülevaade IA-teenuse pakkumisest
2. Arengukava täitmine
3. Planeeritavad sündmused
4. MTÜ Händikäpp tunnuslausest
5. Jooksvad küsimused.

Osalemisest või mitteosalemisest palun teatada anda. Kui te mingil põhjusel tulla ei saa, siis ootame volitusi. Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulejatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume teatada sellest koos kulusummaga.
SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 25.11.16 kl. 15.00.

Lisateave ja ettepanekud 53232667, 53476015(Ave) ja list@handikapp.ee

Kohtumiseni,

Händikäpa juhatus

IAT koolituse teade

KUTSE

Isikliku abistaja teenus

Koolitus Tartu linna isikliku abistaja teenuse klientidele ja isiklikele abistajatele

23.11. 2016 Tähtvere päevakeskus, Veski 35, Tartu

Päevakava

14:00 Avamine
14:15 Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu
14:45 Isikliku abistaja teenus Tartus – hetkeseis ja tulevik
15:15 Kohvipaus
15:30 Isikliku abistaja teenuse praktiline korraldus – töötajate leidmine, lepingu- ja aruandevormide täitmine
16:15 Arutelu isikliku abistaja teenuse kvaliteedi parandamisest
16:50 Lõpetamine

Koolituse viivad läbi MTÜ Händikäpp isikliku abistaja teenuse pakkujad ja Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialistid

Koolitus on osavõtjatele tasuta, läbiviimist toetab MTÜ Händikäpp ja Tartu LV. Vajadusel korraldatakse eritransport.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

Osavõtust ja eritranspordi soovist teatamine hiljemalt 15.11.16.

Info ja registreerimine iat@handikapp.ee või 53232667

Meeldivat koostööd,


Margit Rosental-Tustit
isikliku abistaja teenuse koordinaator
MTÜ Händikäpp
Tähe 101, Tartu
iat@handikapp.ee

Meie logo

Juhatus koosolek 03.11.2016

03.11.2016 juhatuse koosolek kl.16.00, Tähe 101 kontoris

1. Eelmiste juhatuse koosoleku otsuste täitmine ja protokolli kinnitamine
2. Ülevaade IA-teenuse pakkumisest ja ühenduse rahalisest seisust
3. Arengukava täitmine
4. Üldkoosoleku korraldamine
5. HMN projekt
6. Jooksvad küsimused. Järgmise juhatuse koosoleku aja kokkuleppimine

Juhatus jätab endale õiguse muuta päevakorda

Juhatuse koosolek 06.10.2016 kl.16.00, Tähe 101, kontoris

1. Eelmiste juhatuse koosoleku otsuste täitmine ja protokolli kinnitamine
2. Ülevaade Isikliku abistaja teenuse pakkumisest ja Händikäpa rahalisest seisust
3.Arengukava täitmine
4. MTÜ Händikäpp sünnipäeva tähistamine
5. HMN projekt
6. Planeeritavad sündmused (Jõulupidu)
7. Jooksvad küsimused. Järgmise juhatuse koosoleku aja kokkuleppimine

Päevakord on esialgne ja juhatus jätab endale  õiguse muuta päevakorda

Töövõimereformist

Antud postitus  on Auli Lõokese kiri Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu listis ja on avaldatud autori loal.

Järk-järgult toimub sisenemine uude töövõime hindamise süsteemi.

Kindlasti vajuta lingile ja uuri avanevat veebilehte!  Sellelt lehelt leiad töövõimetoetuse arvutamise kalkulaatori, mille järgi saad vaadata, milliseks sinu toetus kujuneb.

http://www.sm.ee/et/toovoimetoetus#T%C3%B6%C3%B6v%C3%B5imetoetuse%20kalkulaator

Lisaks on rubriigid, kust saad vastuse järgmistele küsimustele:
Töövõimetoetuse arvutamise määrad
Kellel on õigus töövõimetoetusele?
Kellel ei ole õigust töövõimetoetusele?
Töövõimetoetuse vähendamine
Töövõimetoetuse arvutamine osalise töövõimega inimesele
Töövõimetoetuse arvutamine puuduva töövõimega inimesele
Mis tingimustel makstakse töövõimetoetust töövõimetuspensioni senises suuruses

Tasub ka vaadata sotsiaalministeeriumi töövõimereformi lehelt ülevaadet, mis juba kehtib, mis muudatused tulevad jne – http://www.sm.ee/et/toovoimereform

Ülevaade on minu meelest kirjutatud inimkeeli, on püütud vältida kantseliiti  ja on varustatud selgitavate näidetega.

auli-l6okeAuli Lõoke
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht

Veel õnnitlusi!

Ülle Valvar:

Armas Händikas!
Palju õnne meile kõigile!
Vaatamata sellel, et olen “pidevalt trellide taga”, olen ikka koos teiega.
Vaprust paljudeks aastateks!
Ja üksteisest hoolimist ja inimlikku armastust!
Teie Ülle
Kairi Rohtmets:

Palju õnne! Tahaksin väga olla taas vähemasti vahel koos teiega. Händikäpp on palju andnud paljudele meist. Tunneme ühendust üksteisega!

Kairi

 Sven Kõllamets:

 

Hea Händikäpp,

Soovin teile kõigile mõnusat sünnipäevanädalat!

Loodan, et teie kõigi ümber on palju põnevaid inspireerivaud hetki, kellega koos kogeda ägedaid positiivseid hetki. Ma ärkan igal hommikul tundega, et maailm on ikka üks ütlemata põnev paik ja viinud mind kokku inimestega, kellel on silmis sära ja kes tegutsevad mõne lahenduse nimel.

Olen teilt palju õppinud, loodetavasti olen ma teile ka midagi hääd suutnud vastu anda ja ikka meenutan koostehtut ja kogetut hea sõnaga. Kindlasti kohtume ja saan teile (liikmetele, juhatusele, toetajatele) tere öelda.

Meeldejäävat tähistamist,

Sven K.

Juhatuse õnnesoov

Palju õnne ja jõudu meile. Loodetavasti on Händikäpp Teile kõigile midagi olulist andnud ja oleme kõik õnnelikumad kui suudame üksteisele jätkuvalt midagi anda. Rõõmu ja jõudu – näiteks:).

Ilusat sügist ja kohtume 08.10.2016 Händikäpa sünnipäeval.

Ave

Händikäpa juhatuse nimel