Lisainfo õigusalase kaitse kohta

Head, puudega inimesed ja nende lähedased!

MTÜ Händikäpp üks põhieesmärkidest on puudega inimeste õiguste eest seismine ja vajadusel sekkumine.

Puutepunkt ja puudega inimeste ühingud on juba mitu aastat otsinud projektitoetust, et saaks aidata puudega inimestel ja nende lähedastel minna kohtusse, kui riik või kohalikud omavalitsused on jätnud nad vajalike sotsiaalteenusteta. Nüüd on see toetus meil olemas.

Seni on kohtusse pöördujaid olnud väga vähe, sest kohtule dokumente kirjutada on keeruline ja juristi palkamine on väga kallis. Sotsiaalhoolekande seadusega on sätestatud kohalikule omavalitsusele kohustuse osutada kolmeteistkümmet sotsiaalteenust. Projekti raames aidatakse sotsiaalteenuste tagamisel nende teenustega, mis on suunatud puudega inimestele või nende lähedastele.

Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad teenused on:

  1. Koduteenus (kodused toimingud)
  2. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
  3. Täisealise isiku hooldus
  4. Sotsiaaltransporditeenus
  5. Eluruumi tagamise teenus (sotsiaalkorter)
  6. Isikliku abistaja teenus
  7. Tugiisikuteenus
  8. Lapsehoiuteenus
  9. Viipekeele- ja kirjutustõlgi teenus
  10. Kodukohandamine

Lisaks osutab puudega inimestele erinevaid teenuseid riik läbi sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa. Pakutavad teenused või muu abi peavad olema tõhusad ja lahendama inimese probleeme nii, et puudega inimene ja tema pereliikmed saaksid elada võimalikult iseseisvat elu.

Kui inimene on püüdnud endale või oma lähedasele vajalikku tuge taotleda, aga pole seda saanud, kuigi seaduste järgi on tal sellele õigus, siis tulebki järgmise sammuna kohtu poole pöörduda.

Inimesi, kes on sotsiaalsüsteemiga suheldes kimpu jäänud, palutakse võtta ühendust Händikäpa juhatuse esimehe Ave Jaaksoniga, kes aitab välja selgitada, kas juhtumiga on tegeletud nii palju, et ainsaks lahenduseks on kohtutee ettevõtmine.

Vajadusel saab inimene abi ja nõustamist ka täiendava taotlemise või vaide esitamiseks, sealt edasi võtab töö üle juba advokaat.  Kõik kohtuga seotud kulutused tasub inimese eest MTÜ Händikäpp. Kohtukulusid ei kaeta, kui klient pöördub otse projektis osaleva advokaadibüroo poole mingites muudes küsimustes, kui oli algne kaasus. Kohtuprotsessiga seonduvatest asjaoludest saate tuge projekti nõustajalt.

Eesmärgiks on projekti raames saada lahendused erinevate teenustega seotud juhtumitele. Seetõttu jätab Händikäpp endale õiguse teha sooviavalduste hulgas valik, kui kohtusse minna soovijaid on rohkem.

Võtke ühendust!

Ave Jaakson,
MTÜ Händikäpp juhatuse esimees,
e-post: ave@handikapp.ee
või helistades tel 734 8328, E–N, kell 10:00–18:00.