100 000 eurot, et kohtus õigust nõuda!

Antud artikkel on ilmunud ajakirjas Puutepunkt nr 74/2019   
Autor: Tiina Kangro

Puutepunkt ja puuetega inimeste ühingud on juba mitu aastat otsinud projektitoetust, et saaks aidata puudega inimestel ja nende hooldajatel minna kohtusse, kui riik või KOV-id on jätnud nad normaalseks igapäevaeluks vajalike sotsiaalteenusteta.
Sotsiaalhoolekande seadusega on sätestatud kohalikule omavalitsusele kohustuse osutada kolmeteistkümmet sotsiaalteenust. Lisaks osutavad puudega inimestele erinevaid teenuseid ka riik (sotsiaalkindlustusameti kaudu) ja töötukassa. Pakutavad teenused või muu abi peavad olema tõhusad ja lahendama inimese probleemi nii, et tema ja ta pere saaksid elada normaalselt. Nagu kõik teame, siis tihtipeale see nii ei ole.
Kui inimene on püüdunud endale või oma hooldatavale vajalikku tuge taotleda, aga pole seda saanud, kuigi seaduste järgi peaks tal sellele õigus olema, tasubki kaaluda kohtu poole pöördumist. Kohtulahendid hakkavad muutma meie „ujuvat“ sotsiaalsüsteemi selgemaks. Seni on kohtusse pöördujaid olnud väga vähe, sest kohtule dokumente kirjutada on keeruline ja juristi palkamine on kulukas. Nüüd on raha ja ka nõustajad olemas.
Aasta jooksul plaanitakse viia vähemalt kümme juhtumit kohtusse. Inimesi, kes on sotsiaalsüsteemiga suheldes kimpu jäänud, palutakse võtta ühendust Händikäpa juhatuse esimehe Ave Jaaksoniga. Seejärel aitab koordinaator välja selgitada, kas juhtumiga on tegeletud nii palju, et ainsaks lahenduseks on kohtutee ettevõtmine. Vajadusel saab inimene abi ja nõustamist ka täiendava taotlemise või vaide esitamiseks, sealt edasi võtab töö üle juba advokaat kohtusse pöördumisega seotud küsimustes. Kõik kohtuga seotud kulutused tasub inimese eest MTÜ Händikäpp.
Eesmärgiks on projekti raames saada lahendused erinevate teenustega seotud juhtumitele. Seetõttu jätab Händikäpp endale õiguse teha sooviavalduste hulgas valik, kui kohtusse minna soovijaid on rohkem.
Puutepunktide toimetus

Lisainfo siit

Võtke ühendust 
Ave Jaakson,
Õigusalase projekti koordinaator, MTÜ Händikäpp juhatuse esimees,
Tel 7348328, 53232667
E-post ave@handikapp.ee


MTÜ Händikäpp sai puuetega inimeste ühingute ühisprojekti läbiviimiseks Vabariigi Valitsuselt tegevustoetuse riigikogu liikme Tiina Kangro poolt selleks otstarbeks suunatud fraktsioonitoetusena.