Juhatuse koosolek 06.10.2016 kl.16.00, Tähe 101, kontoris

1. Eelmiste juhatuse koosoleku otsuste täitmine ja protokolli kinnitamine
2. Ülevaade Isikliku abistaja teenuse pakkumisest ja Händikäpa rahalisest seisust
3.Arengukava täitmine
4. MTÜ Händikäpp sünnipäeva tähistamine
5. HMN projekt
6. Planeeritavad sündmused (Jõulupidu)
7. Jooksvad küsimused. Järgmise juhatuse koosoleku aja kokkuleppimine

Päevakord on esialgne ja juhatus jätab endale  õiguse muuta päevakorda