Töövõimereformist

Antud postitus  on Auli Lõokese kiri Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu listis ja on avaldatud autori loal.

Järk-järgult toimub sisenemine uude töövõime hindamise süsteemi.

Kindlasti vajuta lingile ja uuri avanevat veebilehte!  Sellelt lehelt leiad töövõimetoetuse arvutamise kalkulaatori, mille järgi saad vaadata, milliseks sinu toetus kujuneb.

http://www.sm.ee/et/toovoimetoetus#T%C3%B6%C3%B6v%C3%B5imetoetuse%20kalkulaator

Lisaks on rubriigid, kust saad vastuse järgmistele küsimustele:
Töövõimetoetuse arvutamise määrad
Kellel on õigus töövõimetoetusele?
Kellel ei ole õigust töövõimetoetusele?
Töövõimetoetuse vähendamine
Töövõimetoetuse arvutamine osalise töövõimega inimesele
Töövõimetoetuse arvutamine puuduva töövõimega inimesele
Mis tingimustel makstakse töövõimetoetust töövõimetuspensioni senises suuruses

Tasub ka vaadata sotsiaalministeeriumi töövõimereformi lehelt ülevaadet, mis juba kehtib, mis muudatused tulevad jne – http://www.sm.ee/et/toovoimereform

Ülevaade on minu meelest kirjutatud inimkeeli, on püütud vältida kantseliiti  ja on varustatud selgitavate näidetega.

auli-l6okeAuli Lõoke
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht