Meie logo

Juhatus koosolek 03.11.2016

03.11.2016 juhatuse koosolek kl.16.00, Tähe 101 kontoris

1. Eelmiste juhatuse koosoleku otsuste täitmine ja protokolli kinnitamine
2. Ülevaade IA-teenuse pakkumisest ja ühenduse rahalisest seisust
3. Arengukava täitmine
4. Üldkoosoleku korraldamine
5. HMN projekt
6. Jooksvad küsimused. Järgmise juhatuse koosoleku aja kokkuleppimine

Juhatus jätab endale õiguse muuta päevakorda