Tag Archive for: IAT koolitus

Koostöökoolitus klientidele ja isiklikele abistajatele

MTÜ Händikäpp on Teile ammu lubanud koolituse kliendi ja isikliku abistaja suhtlemisest.Koroonapiirangud on segama tulnud.
Nüüd oleme taas koolitust korraldamas.

Koolitus toimub 13.septembril 2022 kell 9.30-15.45 Tartu Linnaraamatukogu saalis Kompanii 3/5.

Osalema ootame eelkõige Tartu Linna isikliku abistaja teenuse kliente koos isiklike abistajatega.Neile,kes mingil põhjusel puude tõttu ühistransporti kasutada ei saa,korraldame kohandatud transpordi koolitusele ja tagasi Tartu linna piires.

Osalemissoovist ja eritranspordivajadusest palun teatada HILJEMALT  01.09.22 e-postil iat@handikapp.ee . Registreerumisel märkige palun lisaks endaandmetele oma osaleda sooviva(te) isikliku abistaja/isiklike abistajate andmed. Kohtade arv on piiratud! Registreerunutega võtame eraldi ühendust.

Koostöökoolituse eesmärgiks on aidata kaasa isikliku abistaja ja kliendi omavaheliste heade suhete kujunemisele ning tutvustada suhtlemisvõtteid, mis võimaldavad ennetada probleeme ja on abiks arusaamatuste lahendamisel. 

Peamised teemad koolitusel:

• Koostöö isikliku abistaja ja kliendi vahel – üksteise vajadustega arvestamine.

• Sagedasemad komistuskivid ja probleemid suhtlemisel.  

• Head koostööd soodustavad suhtlemisvõtted: ennetavad sõnumid teisele oma vajadustest ja soovidest teada andmiseks.

• Käitumist kinnitavad ehk postiiivsed sõnumid: millal neid võiks kasutada ja milline on nende mõju koostööle.

• Suhtlemine probleemide korral: selge eneseväljendamine piiride seadmiseks. Tagasi- ja edasiside sõnumite kasutamine.

• Regulaarsete koostöövestluste vajalikkus ning soovitused nende läbiviimiseks.

Koostöökoolitus on praktiline – mini-loengud vahelduvad väikeste ülesannetega ja  grupitöödega ning kogu päev on vaheldusrikas ja postiivseid emotsioone pakkuv.

Koolitaja lühitutvustus

Koostöökoolituse viib läbi Kadri Kõiv, kes on üle 20.aastase kogemusega suhtlemistreener ja täiskasvanute koolitaja, Loome OÜ juhatuse liige ja kaubamärgi DevelopDesign® üks omanikest. Kadri peamised koolitus- ja konsultatsiooni valdkonnad on seotud suhtlemis- ja koostööoskuste arendamisega, enesejuhtimise, töötajate arendamise ja täiskasvanute koolitajate ettevalmistamisega.   Suhtlemise- ja koostööalaseid koolitusi  on Kadri läbiviinud väga erinevate elualade inimestele alates gümnaasiumi õpilastest kuni tippjuhtideni. Rohkem infot koolitaja kohta on leitav https://www.developdesign.eu/meie/kadri-koiv/

Vastan meeleldi täiendavatele küsimustele.

Kaunist suve jätku!

Margit Rosental-Tustit
isikliku abistaja teenuse koordinaator/coordinator of personal assistance service
MTÜ/NGO Händikäpp
Teguri 26b, Tartu
Tel./Phone: +372 53232667
E-mail: iat@handikapp.ee

IAT koolituse teade

KUTSE

Isikliku abistaja teenus

Koolitus Tartu linna isikliku abistaja teenuse klientidele ja isiklikele abistajatele

23.11. 2016 Tähtvere päevakeskus, Veski 35, Tartu

Päevakava

14:00 Avamine
14:15 Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu
14:45 Isikliku abistaja teenus Tartus – hetkeseis ja tulevik
15:15 Kohvipaus
15:30 Isikliku abistaja teenuse praktiline korraldus – töötajate leidmine, lepingu- ja aruandevormide täitmine
16:15 Arutelu isikliku abistaja teenuse kvaliteedi parandamisest
16:50 Lõpetamine

Koolituse viivad läbi MTÜ Händikäpp isikliku abistaja teenuse pakkujad ja Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialistid

Koolitus on osavõtjatele tasuta, läbiviimist toetab MTÜ Händikäpp ja Tartu LV. Vajadusel korraldatakse eritransport.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

Osavõtust ja eritranspordi soovist teatamine hiljemalt 15.11.16.

Info ja registreerimine iat@handikapp.ee või 53232667

Meeldivat koostööd,


Margit Rosental-Tustit
isikliku abistaja teenuse koordinaator
MTÜ Händikäpp
Tähe 101, Tartu
iat@handikapp.ee