Händikäpa 23. sünnipäeva õnnesoov

27.september on MTÜ „Händikäpp“ sünnipäev. Täitub kahekümne kolmas aastaring. Ühing alustas oma tegevust 1994. aastal, mil aeg oli teine – alles äsja olime iseseisvunud riigina ja tahtsime ka isiklikul tasandil olla iseseisvad. Nii sattusime õigel ajal tegema õiget asja.

Ajad muutuvad, aga meie üks ja põhiline eesmärk – toetada kõigi inimeste õigust olla iseseisev -, on jäänud samaks.  MTÜ prioriteet ja tugevus on koondada inimesed – erineva puudeliigiga ja ka puudeta – selle nimel, et meil kõigil oleks võimalik elada ja otsustada oma elu üle iseseisvalt.

Läbi aegade on kuulunud ühingu liikmeskonda valdavalt liikumis-ja nägemispuudega inimesed. Teame omast kogemusest, mida tähendab olla iseseisev ja mida selleks on vaja.  Tegeledes puudega inimeste huvikaitsega oleme just sel viisil edastanud oma teadmist võimalikult paljudele inimestele.

Ühing on pakkunud kooliabistaja-ja kogemusnõustamise teenust, hetkel osutab MTÜ „Händikäpp“ isikliku abistaja teenust Tartu linna kodanikele.

Korraldame mitmeid üsna ekstreemseid tegevusi, milles osalemist ei teata meist (arvestades puudelisust) üldjuhul oodatagi.

Palju õnne kallid Käpikud ja jätkuvat teotahet ning palju, palju jõudu!

Juhtkäpad ja kontrollkäpad!