Üldkoosoleku kutse

Ootame Teid üldkoosolekule, mis toimub 04.03.17 kell 14.00 Tähe 101 MTÜ Händikäpp saalis.

Päevakord

1.Ülevaade IA-teenuse pakkumisest s.h. Kokkuvõte parandusettepanekutest hankedokumenti

2. Mis tehtud – mis teoksil

3. Arengukava täitmine

4. Ülevaade linnalt saadud toetusest

5. Planeeritavad sündmused (Ugala külastus, Ratsutamisteraapia, Kevadpüha, Arvamusfestival 18.- 19.08.17)

6. Jooksvad küsimused.

Osalemisest või mitteosalemisest palun teatada anda. Kui Te mingil põhjusel tulla ei saa, siis ootame volitusi. Samuti palume teatada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires. Kaugemalt tulejatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, palume teatada sellest koos kulusummaga.
SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 21.02.17 kl. 17.00.

Lisateave ja ettepanekud 53232667, 53476015(Ave) ja list@handikapp.ee

Kohtumiseni,
Ave Jaakson
MTÜ Händikäpp
juhatuse liige
53476015

Ps. Händikäpa juhatusel on õigus muuta päevakorda kuni 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.