Händikäpp jätkab isikliku abistaja teenuse pakkumist

Head kliendid ja isiklikud abistajad!

Kõigepealt tänan Teid hea koostöö eest!

29.12.2022 allkirjastasime hankelepingu Tartu Linnavalitsusega. Seega saame alles nüüd kinnitada,et meie koostöö jätkub. Lepingu vormid  vajavad veidi täpsustamist.Hiljemalt 03.01.23 oleme valmis lepinguid sõlmima. Loomulikult on võimalik teenust kasutada alates 01.01.2023.  Lepinguperioodi saame siis alustada.

Olulised numbrid:
1) Isikliku abistaja brutotunnitasu on alates 01.01.2023  a. 5,20€
2) Kliendi omaosalus on 0,26€ tund.

Vastavalt Tartu LV määrusele saab Tartu LV põhjendatud avalduse alusel omaosalust muuta.Neil,kellele omaosalus liiga suur tundub,pöörduge kindlasti oma sotsiaaltöötaja poole.

Seega,kasutage julgelt teenust alates 01.01.2023. Teeme endast oleneva,et hiljemalt 03.01.23 on uued vormid kättesaadavad.

Selleks,et uute käsunduslepingute sõlmimine kiireminu käiks,kirjutage palun iat@handikapp.ee ,kellega,mis mahus ja kui pika lepingu teete.Meie saame lepinguid teha kuni 31.12.23.

Kohe,kui on lisateavet,kirjutame.

Kaunist aastat!

Margit Rosental-Tustit
isikliku abistaja teenuse koordinaator/coordinator of personal assistance service
MTÜ/NGO Händikäpp
Teguri 26b, Tartu
Tel./Phone: +372 53232667
E-mail: iat@handikapp.ee