Meie logo

Üldkoosoleku kutse 15.02.2020

Tere Käpikud!

Ootame Teid MTÜ Händikäpp üldkoosolekule 15.02.2020 kl 14.00, mis toimub aadressil: Teguri 26b, Tartu.

Päevakord:

  1. Koosoleku rakendamine
  2. Isikliku abistaja teenuse osutamisest
  3. Tegevuskava 2020-2021
  4. Ülevaade õigusalasest projektist
  5. Aruande-valimiskoosoleku ettevalmistamisest
  6. Jooksvad küsimused
    Üllatuskülaline :).

Osalemisest või mitteosalemisest palun teada anda. Kui Te mingil põhjusel tulla ei saa, siis palun saata allkirjastatud volitus.

Andke ka teada kohandatud transpordivajadusest Tartu piires.

Kaugemalt tulijatel, kellel ei õnnestu omavalitsusest toetust saada, saatke palun juhatusele e-mail kus on kirjas transpordile kuluv summa mille kompeseerimist vajate.

SEDA KÕIKE PALUME TEHA HILJEMALT 10.02.2020 kl. 17.00.

Lisateave ja ettepanekud 53232667, 53476015(Ave) ja list@handikapp.ee